. . . .STRÁNKY RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ. . . . ENDYHO A ENRICA Z TIKOVICKÉHO VRŠKU

" PES NENÍ SMYSLEM ŽIVOTA, ALE DÁVÁ ŽIVOTU SMYSL "

Coursing

Nový příspěvek

Coursing - o co vlastně jde ...

Coursing je historickým předchůdcem obecně známých dostihů. Běhá se ve volné přírodě se vším co příroda přináší, s příkopy, nerovnostmi a kličkováním. O vítězi rozhoduje kvalitní proběhnutí jednotlivých úseků, nasazení, obratnost a v neposlední řadě inteligence, lišáctví i schopnost se znovu vydat do boje. Každý pes absolvuje dva rozběhy, a počet bodů z obou běhů se sčítá. Při druhém rozběhu se mění trať (buď se běží opačně, nebo se přestavuje dráha), neboť psi si pamatují, jak běželi první běh. Jak už bylo uvedeno, oproti dostihům je trať coursingu nepravidelná, což dává možnost uplatnit se psům inteligentním. Coursing má ještě jednu obrovskou výhodu nepotřebuje dostihovou dráhu, na kterou se obtížně hledají a získávají pozemky odpovídajících parametrů, a jejíž stavba je finančně velmi náročná. Zvolí-li se pro coursing vhodné místo, není třeba žádných věží pro rozhodčí a obsluhu navijáku, startovních boxů.

H I S T O R I E

Když se někdy před více než dvěma tisíci lety sešli dva majitelé psů, ne proto, aby díky spolupráci svých psů ulovili zvěř pro maso, ale aby si dokázali, který pes je lepší, tak tehdy vznikl coursing a tím i dostihy psů vůbec. Protože na začátku všech dostihů byl coursing a to coursing za živou návnadou. A je pozoruhodné, že se za dva tisíce let změnila prakticky jen návnada. Římský spisovatel Flovius Arianus (95-175) psal o etice lovu zcela v duchu moderních názorů toto: "Cílem skutečného sportovce není zajíce chytit, ale přimět jej k závodu či souboji a pak se radovat, pokud se zvířeti podaří uniknout".

Dostihy chrtů se vyskytovaly snad už v klasickém starověku. Římský básník Ovidius (43 před n. l. - 18 před n. l.) se zmiňuje o takových událostech.

Dnes všeobecně známé dostihy chrtů jsou jen jistým zdokonalením coursingu, který byl oblíben v mnoha zemích a v Británii byl nejstarším z tzv. polních sportů. První pravidla coursingu vznikla tak jako u většiny sportů v Británii. Sepsal je pro Alžbětu I. lord Norfolk. Tato pravidla byla později převzata klubem "National Coursing Club" založeným v roce 1858 a to jen s nepodstatnými změnami a dodnes zůstávají platná. Nejslavnějším coursingem je "Waterloo Cup", který se běží jako "Open Coursing" s živými zajíci od roku 1836 u Liverpoolu. Původně se jej zúčastnilo 8, následující rok 16 a o rok později 32 psů, nyní startuje 64 psů. Dnes se již ve většině zemí běhá za umělou návnadou. Moderní historie coursingu a i dostihů mimo Británii není tak dlouhá, vždyť např. do Spojených států pronikly dostihy až roku 1920. Bez zajímavosti by jistě nebylo "zmapovat" historii coursingu na našem území. Snad se o to někdo pokusí.

klubový email-email pro přihlášky: prihlasky@coursingcz.info
Další odkazy:
Žádné komentáře
 
Kontakty: Endy (Remus) z Tikovického vršku : Eliška Zbožínková, ra.eliska@seznam.cz, tel.:+420 739 029 145 Enrico z Tikovického vršku : Marcela Šárková, sarkovam@seznam.cz, tel.: +420 724 788 495